Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hợp Thịnh (cũ), huyện Kỳ Sơn

Hợp Thịnh từng là một xã của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hợp Thịnh (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vị trí xã Hợp Thịnh (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ xã Hợp Thịnh (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ giao thông xã Hợp Thịnh (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ giao thông xã Hợp Thịnh (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Open Street Map)

Xã Hợp Thịnh (cũ), huyện Kỳ Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hợp Thịnh (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Hợp Thịnh (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái