Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hương Giang (cũ), huyện Nam Đông

Hương Giang từng là một xã của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hương Giang (cũ), huyện Nam Đông
Bản đồ vị trí địa lý xã Hương Giang (cũ), huyện Nam Đông

Bản đồ xã Hương Giang (cũ), huyện Nam Đông

Bản đồ giao thông xã Hương Giang (cũ), huyện Nam Đông
Bản đồ giao thông xã Hương Giang (cũ), huyện Nam Đông. (Open Street Map)

Xã Hương Giang (cũ), huyện Nam Đông nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hương Giang (cũ), huyện Nam Đông
Bản đồ vệ tinh xã Hương Giang (cũ), huyện Nam Đông. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái