Danh sách phường xã Thừa Thiên Huế (update 2022)

Tính đến hiện tại Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 141 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Thừa Thiên Huế

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã, phường, xã, phường, xã, phường của thành phố Huế

Thành phố Huế có 36 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 29 phường, 7 xã, 29 phường, 7 xã, 29 phường, 7 xã, 29 phường. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các phường, xã của thị xã Hương Thủy

Thị xã Hương Thủy có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 5 xã.

DS các phường, xã của thị xã Hương Trà

Thị xã Hương Trà có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 4 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện A Lưới

Huyện A Lưới có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện Quảng Điền

Huyện Quảng Điền có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
1/5 - (3 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái