Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Thừa Thiên Huế (update 2021)

Tính đến hiện tại Thừa Thiên Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 145 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Thừa Thiên Huế

Danh sách chi tiết

DS các phường của thành phố Huế

Thành phố Huế có tất cả 27 phường.

Danh sách phường của thành phố Huế: Phường An Cựu, phường An Đông, phường An Hòa, phường An Tây, phường Hương Long, phường Hương Sơ, phường Kim Long, phường Phú Bình, phường Phú Cát, phường Phú Hậu, phường Phú Hiệp, phường Phú Hòa, phường Phú Hội, phường Phú Nhuận, phường Phú Thuận, phường Phước Vĩnh, phường Phường Đúc, phường Tây Lộc, phường Thuận Hòa, phường Thuận Lộc, phường Thuận Thành, phường Thủy Biều, phường Thủy Xuân, phường Trường An, phường Vĩnh Ninh, phường Vỹ Dạ, phường Xuân Phú.

DS các phường, xã của thị xã Hương Thủy

Thị xã Hương Thủy có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 7 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Hương Thủy: Phường Phú Bài, phường Thủy Châu, phường Thủy Dương, phường Thủy Lương, phường Thủy Phương, xã Dương Hòa, xã Phú Sơn, xã Thủy Bằng, xã Thủy Phù, xã Thủy Tân, xã Thủy Thanh, xã Thủy Vân.

DS các phường, xã của thị xã Hương Trà

Thị xã Hương Trà có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 8 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Hương Trà: Phường Hương An, phường Hương Chữ, phường Hương Hồ, phường Hương Vân, phường Hương Văn, phường Hương Xuân, phường Tứ Hạ, xã Bình Thành, xã Bình Tiến, xã Hải Dương, xã Hương Bình, xã Hương Phong, xã Hương Thọ, xã Hương Toàn, xã Hương Vinh. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bình Điền, xã Hồng Tiến.

DS các thị trấn, xã của huyện A Lưới

Huyện A Lưới có 18 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện A Lưới: Thị trấn A Lưới (huyện lỵ), xã A Ngo, xã A Roàng, xã Đông Sơn, xã Hồng Bắc, xã Hồng Hạ, xã Hồng Kim, xã Hồng Thái, xã Hồng Thượng, xã Hồng Thủy, xã Hồng Vân, xã Hương Nguyên, xã Hương Phong, xã Lâm Đớt, xã Phú Vinh, xã Quảng Nhâm, xã Sơn Thủy, xã Trung Sơn. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã A Đớt, xã Bắc Sơn, xã Hồng Quảng, xã Hồng Trung, xã Hương Lâm, xã Nhâm.

DS các thị trấn, xã của huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nam Đông: Thị trấn Khe Tre (huyện lỵ), xã Hương Hữu, xã Hương Lộc, xã Hương Phú, xã Hương Sơn, xã Hương Xuân, xã Thượng Lộ, xã Thượng Long, xã Thượng Nhật, xã Thượng Quảng. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Hương Giang, xã Hương Hòa.

DS các thị trấn, xã của huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền có 16 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phong Điền: Thị trấn Phong Điền (huyện lỵ), xã Điền Hải, xã Điền Hòa, xã Điền Hương, xã Điền Lộc, xã Điền Môn, xã Phong An, xã Phong Bình, xã Phong Chương, xã Phong Hải, xã Phong Hiền, xã Phong Hòa, xã Phong Mỹ, xã Phong Sơn, xã Phong Thu, xã Phong Xuân.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 15 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phú Lộc: Thị trấn Phú Lộc (huyện lỵ), thị trấn Lăng Cô, xã Giang Hải, xã Lộc An, xã Lộc Bình, xã Lộc Bổn, xã Lộc Điền, xã Lộc Hòa, xã Lộc Sơn, xã Lộc Thủy, xã Lộc Tiến, xã Lộc Trì, xã Lộc Vĩnh, xã Vinh Hiền, xã Vinh Hưng, xã Vinh Mỹ, xã Xuân Lộc. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Vinh Giang, xã Vinh Hải.

DS các thị trấn, xã của huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 thị trấn, 17 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phú Vang: Thị trấn Phú Đa (huyện lỵ), thị trấn Thuận An, xã Phú An, xã Phú Diên, xã Phú Dương, xã Phú Gia, xã Phú Hải, xã Phú Hồ, xã Phú Lương, xã Phú Mậu, xã Phú Mỹ, xã Phú Thanh, xã Phú Thuận, xã Phú Thượng, xã Phú Xuân, xã Vinh An, xã Vinh Hà, xã Vinh Thanh, xã Vinh Xuân. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Vinh Phú, xã Vinh Thái.

DS các thị trấn, xã của huyện Quảng Điền

Huyện Quảng Điền có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Quảng Điền: Thị trấn Sịa (huyện lỵ), xã Quảng An, xã Quảng Công, xã Quảng Lợi, xã Quảng Ngạn, xã Quảng Phú, xã Quảng Phước, xã Quảng Thái, xã Quảng Thành, xã Quảng Thọ, xã Quảng Vinh.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái