Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Hương Nê (cũ), huyện Ngân Sơn

Hương Nê từng là một xã của huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Hương Nê (cũ), huyện Ngân Sơn
Bản đồ vị trí xã Hương Nê (cũ), huyện Ngân Sơn

Bản đồ xã Hương Nê (cũ), huyện Ngân Sơn

Bản đồ giao thông xã Hương Nê (cũ), huyện Ngân Sơn
Bản đồ giao thông xã Hương Nê (cũ), huyện Ngân Sơn. (Open Street Map)

Xã Hương Nê (cũ), huyện Ngân Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Hương Nê (cũ), huyện Ngân Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Hương Nê (cũ), huyện Ngân Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái