Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Lâm Xa (cũ), huyện Bá Thước

Lâm Xa từng là một xã của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Lâm Xa (cũ), huyện Bá Thước
Bản đồ vị trí xã Lâm Xa (cũ), huyện Bá Thước

Bản đồ xã Lâm Xa (cũ), huyện Bá Thước

Bản đồ giao thông xã Lâm Xa (cũ), huyện Bá Thước
Bản đồ giao thông xã Lâm Xa (cũ), huyện Bá Thước. (Open Street Map)

Xã Lâm Xa (cũ), huyện Bá Thước nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Lâm Xa (cũ), huyện Bá Thước
Bản đồ vệ tinh xã Lâm Xa (cũ), huyện Bá Thước. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái