Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Lạng San (cũ), huyện Na Rì

Lạng San từng là một xã của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Lạng San (cũ), huyện Na Rì
Bản đồ vị trí xã Lạng San (cũ), huyện Na Rì

Bản đồ xã Lạng San (cũ), huyện Na Rì

Bản đồ giao thông xã Lạng San (cũ), huyện Na Rì
Bản đồ giao thông xã Lạng San (cũ), huyện Na Rì. (Open Street Map)

Xã Lạng San (cũ), huyện Na Rì nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Lạng San (cũ), huyện Na Rì
Bản đồ vệ tinh xã Lạng San (cũ), huyện Na Rì. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái