Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Long Phúc (cũ), huyện Bảo Yên

Long Phúc từng là một xã của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Long Phúc (cũ), huyện Bảo Yên
Bản đồ vị trí địa lý xã Long Phúc (cũ), huyện Bảo Yên

Bản đồ xã Long Phúc (cũ), huyện Bảo Yên

Bản đồ giao thông xã Long Phúc (cũ), huyện Bảo Yên
Bản đồ giao thông xã Long Phúc (cũ), huyện Bảo Yên. (Open Street Map)

Xã Long Phúc (cũ), huyện Bảo Yên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Long Phúc (cũ), huyện Bảo Yên
Bản đồ vệ tinh xã Long Phúc (cũ), huyện Bảo Yên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái