Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Lương Can (cũ), huyện Thông Nông

Lương Can từng là một xã của huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Lương Can (cũ), huyện Thông Nông
Bản đồ vị trí xã Lương Can (cũ), huyện Thông Nông

Bản đồ xã Lương Can (cũ), huyện Thông Nông

Bản đồ giao thông xã Lương Can (cũ), huyện Thông Nông
Bản đồ giao thông xã Lương Can (cũ), huyện Thông Nông. (Open Street Map)

Xã Lương Can (cũ), huyện Thông Nông nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Lương Can (cũ), huyện Thông Nông
Bản đồ vệ tinh xã Lương Can (cũ), huyện Thông Nông. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái