Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Ma Li Chải (cũ), huyện Phong Thổ

Ma Li Chải từng là một xã của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Ma Li Chải (cũ), huyện Phong Thổ
Bản đồ vị trí xã Ma Li Chải (cũ), huyện Phong Thổ

Bản đồ xã Ma Li Chải (cũ), huyện Phong Thổ

Bản đồ giao thông xã Ma Li Chải (cũ), huyện Phong Thổ
Bản đồ giao thông xã Ma Li Chải (cũ), huyện Phong Thổ. (Open Street Map)

Xã Ma Li Chải (cũ), huyện Phong Thổ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Ma Li Chải (cũ), huyện Phong Thổ
Bản đồ vệ tinh xã Ma Li Chải (cũ), huyện Phong Thổ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái