Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Lai Châu (update 2021)

Tính đến hiện tại Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 106 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Lai Châu

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Lai Châu

Thành phố Lai Châu có 7 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 5 phường, 2 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Lai Châu: Phường Đoàn Kết, phường Đông Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến, phường Tân Phong, xã San Thàng, xã Sùng Phài. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Nậm Loỏng.

DS các thị trấn, xã của huyện Mường Tè

Huyện Mường Tè có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mường Tè: Thị trấn Mường Tè (huyện lỵ), xã Bum Nưa, xã Bum Tở, xã Ka Lăng, xã Kan Hồ, xã Mù Cả, xã Mường Tè, xã Nậm Khao, xã Pa Ủ, xã Pa Vệ Sủ, xã Tá Bạ, xã Tà Tổng, xã Thu Lũm, xã Vàng San.

DS các thị trấn, xã của huyện Nậm Nhùn

Huyện Nậm Nhùn có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Nậm Nhùn: Thị trấn Nậm Nhùn (huyện lỵ), xã Hua Bum, xã Lê Lợi, xã Mường Mô, xã Nậm Ban, xã Nậm Chà, xã Nậm Hàng, xã Nậm Manh, xã Nậm Pì, xã Pú Đao, xã Trung Chải.

DS các thị trấn, xã của huyện Phong Thổ

Huyện Phong Thổ có 17 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 16 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Phong Thổ: Thị trấn Phong Thổ (huyện lỵ), xã Bản Lang, xã Dào San, xã Hoang Thèn, xã Huổi Luông, xã Khổng Lào, xã Lản Nhì Thàng, xã Ma Li Pho, xã Mồ Sì San, xã Mù Sang, xã Mường So, xã Nậm Xe, xã Pa Vây Sử, xã Sì Lở Lầu, xã Sin Súi Hồ, xã Tung Qua Lìn, xã Vàng Ma Chải. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Ma Li Chải.

DS các thị trấn, xã của huyện Sìn Hồ

Huyện Sìn Hồ có 22 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 21 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Sìn Hồ: Thị trấn Sìn Hồ (huyện lỵ), xã Căn Co, xã Chăn Nưa, xã Hồng Thu, xã Làng Mô, xã Lùng Thàng, xã Ma Quai, xã Nậm Cha, xã Nậm Cuổi, xã Nậm Hăn, xã Nậm Mạ, xã Nậm Tăm, xã Noong Hẻo, xã Pa Khóa, xã Pa Tần, xã Phăng Sô Lin, xã Phìn Hồ, xã Pu Sam Cáp, xã Sà Dề Phìn, xã Tả Ngảo, xã Tả Phìn, xã Tủa Sín Chải.

DS các thị trấn, xã của huyện Tam Đường

Huyện Tam Đường có 13 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 12 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tam Đường: Thị trấn Tam Đường (huyện lỵ), xã Bản Bo, xã Bản Giang, xã Bản Hon, xã Bình Lư, xã Giang Ma, xã Hồ Thầu, xã Khun Há, xã Nà Tăm, xã Nùng Nàng, xã Sơn Bình, xã Tả Lèng, xã Thèn Xin.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Uyên

Huyện Tân Uyên có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Uyên: Thị trấn Tân Uyên (huyện lỵ), xã Hố Mít, xã Mường Khoa, xã Nậm Cần, xã Nậm Sỏ, xã Pắc Ta, xã Phúc Khoa, xã Tà Mít, xã Thân Thuộc, xã Trung Đồng.

DS các thị trấn, xã của huyện Than Uyên

Huyện Than Uyên có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Than Uyên: Thị trấn Than Uyên (huyện lỵ), xã Hua Nà, xã Khoen On, xã Mường Cang, xã Mường Kim, xã Mường Mít, xã Mường Than, xã Pha Mu, xã Phúc Than, xã Ta Gia, xã Tà Hừa, xã Tà Mung.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái