Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Mông Hóa (cũ), huyện Kỳ Sơn

Mông Hóa từng là một xã của huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Mông Hóa (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vị trí xã Mông Hóa (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ xã Mông Hóa (cũ), huyện Kỳ Sơn

Bản đồ giao thông xã Mông Hóa (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ giao thông xã Mông Hóa (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Open Street Map)

Xã Mông Hóa (cũ), huyện Kỳ Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Mông Hóa (cũ), huyện Kỳ Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Mông Hóa (cũ), huyện Kỳ Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái