Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nam Hóa (cũ), huyện Tuyên Hóa

Nam Hóa từng là một xã của huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nam Hóa (cũ), huyện Tuyên Hóa
Bản đồ vị trí xã Nam Hóa (cũ), huyện Tuyên Hóa

Bản đồ xã Nam Hóa (cũ), huyện Tuyên Hóa

Bản đồ giao thông xã Nam Hóa (cũ), huyện Tuyên Hóa
Bản đồ giao thông xã Nam Hóa (cũ), huyện Tuyên Hóa. (Open Street Map)

Xã Nam Hóa (cũ), huyện Tuyên Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nam Hóa (cũ), huyện Tuyên Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Nam Hóa (cũ), huyện Tuyên Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái