Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nam La (cũ), huyện Văn Lãng

Nam La từng là một xã của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nam La (cũ), huyện Văn Lãng
Bản đồ vị trí xã Nam La (cũ), huyện Văn Lãng

Bản đồ xã Nam La (cũ), huyện Văn Lãng

Bản đồ giao thông xã Nam La (cũ), huyện Văn Lãng
Bản đồ giao thông xã Nam La (cũ), huyện Văn Lãng. (Open Street Map)

Xã Nam La (cũ), huyện Văn Lãng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nam La (cũ), huyện Văn Lãng
Bản đồ vệ tinh xã Nam La (cũ), huyện Văn Lãng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái