Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nghĩa Hòa (cũ), thị xã Thái Hoà

Nghĩa Hòa từng là một xã của thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nghĩa Hòa (cũ), thị xã Thái Hoà
Bản đồ vị trí xã Nghĩa Hòa (cũ), thị xã Thái Hoà

Bản đồ xã Nghĩa Hòa (cũ), thị xã Thái Hoà

Bản đồ giao thông xã Nghĩa Hòa (cũ), thị xã Thái Hoà
Bản đồ giao thông xã Nghĩa Hòa (cũ), thị xã Thái Hoà. (Open Street Map)

Xã Nghĩa Hòa (cũ), thị xã Thái Hoà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nghĩa Hòa (cũ), thị xã Thái Hoà
Bản đồ vệ tinh xã Nghĩa Hòa (cũ), thị xã Thái Hoà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái