Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nghĩa Tân (cũ), huyện Nghĩa Đàn

Nghĩa Tân từng là một xã của huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nghĩa Tân (cũ), huyện Nghĩa Đàn
Bản đồ vị trí xã Nghĩa Tân (cũ), huyện Nghĩa Đàn

Bản đồ xã Nghĩa Tân (cũ), huyện Nghĩa Đàn

Bản đồ giao thông xã Nghĩa Tân (cũ), huyện Nghĩa Đàn
Bản đồ giao thông xã Nghĩa Tân (cũ), huyện Nghĩa Đàn. (Open Street Map)

Xã Nghĩa Tân (cũ), huyện Nghĩa Đàn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nghĩa Tân (cũ), huyện Nghĩa Đàn
Bản đồ vệ tinh xã Nghĩa Tân (cũ), huyện Nghĩa Đàn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái