Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Nghĩa Thọ (cũ), huyện Tư Nghĩa

Nghĩa Thọ từng là một xã của huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Nghĩa Thọ (cũ), huyện Tư Nghĩa
Bản đồ vị trí xã Nghĩa Thọ (cũ), huyện Tư Nghĩa

Bản đồ xã Nghĩa Thọ (cũ), huyện Tư Nghĩa

Bản đồ giao thông xã Nghĩa Thọ (cũ), huyện Tư Nghĩa
Bản đồ giao thông xã Nghĩa Thọ (cũ), huyện Tư Nghĩa. (Open Street Map)

Xã Nghĩa Thọ (cũ), huyện Tư Nghĩa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Nghĩa Thọ (cũ), huyện Tư Nghĩa
Bản đồ vệ tinh xã Nghĩa Thọ (cũ), huyện Tư Nghĩa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái