Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Ngọc Động (cũ), huyện Thông Nông

Ngọc Động từng là một xã của huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Ngọc Động (cũ), huyện Thông Nông
Bản đồ vị trí xã Ngọc Động (cũ), huyện Thông Nông

Bản đồ xã Ngọc Động (cũ), huyện Thông Nông

Bản đồ giao thông xã Ngọc Động (cũ), huyện Thông Nông
Bản đồ giao thông xã Ngọc Động (cũ), huyện Thông Nông. (Open Street Map)

Xã Ngọc Động (cũ), huyện Thông Nông nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Ngọc Động (cũ), huyện Thông Nông
Bản đồ vệ tinh xã Ngọc Động (cũ), huyện Thông Nông. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái