Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phong Mỹ (cũ), huyện Giồng Trôm

Phong Mỹ từng là một xã của huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phong Mỹ (cũ), huyện Giồng Trôm
Bản đồ vị trí xã Phong Mỹ (cũ), huyện Giồng Trôm

Bản đồ xã Phong Mỹ (cũ), huyện Giồng Trôm

Bản đồ giao thông xã Phong Mỹ (cũ), huyện Giồng Trôm
Bản đồ giao thông xã Phong Mỹ (cũ), huyện Giồng Trôm. (Open Street Map)

Xã Phong Mỹ (cũ), huyện Giồng Trôm nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phong Mỹ (cũ), huyện Giồng Trôm
Bản đồ vệ tinh xã Phong Mỹ (cũ), huyện Giồng Trôm. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái