Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phú Thọ (cũ), huyện Quế Sơn

Phú Thọ từng là một xã của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phú Thọ (cũ), huyện Quế Sơn
Bản đồ vị trí xã Phú Thọ (cũ), huyện Quế Sơn

Bản đồ xã Phú Thọ (cũ), huyện Quế Sơn

Bản đồ giao thông xã Phú Thọ (cũ), huyện Quế Sơn
Bản đồ giao thông xã Phú Thọ (cũ), huyện Quế Sơn. (Open Street Map)

Xã Phú Thọ (cũ), huyện Quế Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phú Thọ (cũ), huyện Quế Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Phú Thọ (cũ), huyện Quế Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái