Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Phước Lưu (cũ), huyện Trảng Bàng

Phước Lưu từng là một xã của huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Phước Lưu (cũ), huyện Trảng Bàng
Bản đồ vị trí xã Phước Lưu (cũ), huyện Trảng Bàng

Bản đồ xã Phước Lưu (cũ), huyện Trảng Bàng

Bản đồ giao thông xã Phước Lưu (cũ), huyện Trảng Bàng
Bản đồ giao thông xã Phước Lưu (cũ), huyện Trảng Bàng. (Open Street Map)

Xã Phước Lưu (cũ), huyện Trảng Bàng nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Phước Lưu (cũ), huyện Trảng Bàng
Bản đồ vệ tinh xã Phước Lưu (cũ), huyện Trảng Bàng. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái