Danh sách phường xã Tây Ninh (update 2021)

Tính đến hiện tại Tây Ninh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 94 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Tây Ninh

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 3 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Tây Ninh: Phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường Hiệp Ninh, phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh, xã Bình Minh, xã Tân Bình, xã Thạnh Tân.

DS các phường, xã của thị xã Hòa Thành

Thị xã Hòa Thành có 8 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 4 phường, 4 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Hòa Thành: Phường Hiệp Tân, phường Long Hoa, phường Long Thành Bắc, phường Long Thành Trung, xã Long Thành Nam, xã Trường Đông, xã Trường Hòa, xã Trường Tây. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Thị trấn Hòa Thành.

DS các phường, xã của thị xã Trảng Bàng

Thị xã Trảng Bàng có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 6 phường, 4 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Trảng Bàng: Phường An Hòa, phường An Tịnh, phường Gia Bình, phường Gia Lộc, phường Lộc Hưng, phường Trảng Bàng, xã Đôn Thuận, xã Hưng Thuận, xã Phước Bình, xã Phước Chỉ. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Bình Thạnh, xã Phước Chỉ, xã Phước Lưu.

DS các thị trấn, xã của huyện Bến Cầu

Huyện Bến Cầu có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Bến Cầu: Thị trấn Bến Cầu (huyện lỵ), xã An Thạnh, xã Lợi Thuận, xã Long Chữ, xã Long Giang, xã Long Khánh, xã Long Phước, xã Long Thuận, xã Tiên Thuận.

DS các thị trấn, xã của huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành có 15 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 14 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Châu Thành: Thị trấn Châu Thành (huyện lỵ), xã An Bình, xã An Cơ, xã Biên Giới, xã Đồng Khởi, xã Hảo Đước, xã Hòa Hội, xã Hòa Thạnh, xã Long Vĩnh, xã Ninh Điền, xã Phước Vinh, xã Thái Bình, xã Thanh Điền, xã Thành Long, xã Trí Bình.

DS các thị trấn, xã của huyện Dương Minh Châu

Huyện Dương Minh Châu có 11 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 10 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Dương Minh Châu: Thị trấn Dương Minh Châu (huyện lỵ), xã Bàu Năng, xã Bến Củi, xã Cầu Khởi, xã Chà Là, xã Lộc Ninh, xã Phan, xã Phước Minh, xã Phước Ninh, xã Suối Đá, xã Truông Mít.

DS các thị trấn, xã của huyện Gò Dầu

Huyện Gò Dầu có 9 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 8 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Gò Dầu: Thị trấn Gò Dầu (huyện lỵ), xã Bàu Đồn, xã Cẩm Giang, xã Hiệp Thạnh, xã Phước Đông, xã Phước Thạnh, xã Phước Trạch, xã Thạnh Đức, xã Thanh Phước.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Biên

Huyện Tân Biên có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Biên: Thị trấn Tân Biên (huyện lỵ), xã Hòa Hiệp, xã Mỏ Công, xã Tân Bình, xã Tân Lập, xã Tân Phong, xã Thạnh Bắc, xã Thạnh Bình, xã Thạnh Tây, xã Trà Vong.

DS các thị trấn, xã của huyện Tân Châu

Huyện Tân Châu có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tân Châu: Thị trấn Tân Châu (huyện lỵ), xã Suối Dây, xã Suối Ngô, xã Tân Đông, xã Tân Hà, xã Tân Hiệp, xã Tân Hòa, xã Tân Hội, xã Tân Hưng, xã Tân Phú, xã Tân Thành, xã Thạnh Đông.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Để lại đánh giá của bạn
Địa Ốc Thông Thái