Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quang Trung (cũ), huyện Trà Lĩnh

Quang Trung từng là một xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quang Trung (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ vị trí xã Quang Trung (cũ), huyện Trà Lĩnh

Bản đồ xã Quang Trung (cũ), huyện Trà Lĩnh

Bản đồ giao thông xã Quang Trung (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ giao thông xã Quang Trung (cũ), huyện Trà Lĩnh. (Open Street Map)

Xã Quang Trung (cũ), huyện Trà Lĩnh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quang Trung (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ vệ tinh xã Quang Trung (cũ), huyện Trà Lĩnh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái