Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quảng Trường (cũ), huyện Quảng Trạch

Quảng Trường từng là một xã của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quảng Trường (cũ), huyện Quảng Trạch
Bản đồ vị trí xã Quảng Trường (cũ), huyện Quảng Trạch

Bản đồ xã Quảng Trường (cũ), huyện Quảng Trạch

Bản đồ giao thông xã Quảng Trường (cũ), huyện Quảng Trạch
Bản đồ giao thông xã Quảng Trường (cũ), huyện Quảng Trạch. (Open Street Map)

Xã Quảng Trường (cũ), huyện Quảng Trạch nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quảng Trường (cũ), huyện Quảng Trạch
Bản đồ vệ tinh xã Quảng Trường (cũ), huyện Quảng Trạch. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái