Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Quế Ninh (cũ), huyện Nông Sơn

Quế Ninh từng là một xã của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Quế Ninh (cũ), huyện Nông Sơn
Bản đồ vị trí xã Quế Ninh (cũ), huyện Nông Sơn

Bản đồ xã Quế Ninh (cũ), huyện Nông Sơn

Bản đồ giao thông xã Quế Ninh (cũ), huyện Nông Sơn
Bản đồ giao thông xã Quế Ninh (cũ), huyện Nông Sơn. (Open Street Map)

Xã Quế Ninh (cũ), huyện Nông Sơn nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Quế Ninh (cũ), huyện Nông Sơn
Bản đồ vệ tinh xã Quế Ninh (cũ), huyện Nông Sơn. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái