Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Suối Trầu (cũ), huyện Long Thành

Suối Trầu từng là một xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Suối Trầu (cũ), huyện Long Thành
Bản đồ vị trí xã Suối Trầu (cũ), huyện Long Thành

Bản đồ xã Suối Trầu (cũ), huyện Long Thành

Bản đồ giao thông xã Suối Trầu (cũ), huyện Long Thành
Bản đồ giao thông xã Suối Trầu (cũ), huyện Long Thành. (Open Street Map)

Xã Suối Trầu (cũ), huyện Long Thành nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Suối Trầu (cũ), huyện Long Thành
Bản đồ vệ tinh xã Suối Trầu (cũ), huyện Long Thành. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái