Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tà Lèng (cũ), thành phố Điện Biên Phủ

Tà Lèng từng là một xã của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tà Lèng (cũ), thành phố Điện Biên Phủ
Bản đồ vị trí xã Tà Lèng (cũ), thành phố Điện Biên Phủ

Bản đồ xã Tà Lèng (cũ), thành phố Điện Biên Phủ

Bản đồ giao thông xã Tà Lèng (cũ), thành phố Điện Biên Phủ
Bản đồ giao thông xã Tà Lèng (cũ), thành phố Điện Biên Phủ. (Open Street Map)

Xã Tà Lèng (cũ), thành phố Điện Biên Phủ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tà Lèng (cũ), thành phố Điện Biên Phủ
Bản đồ vệ tinh xã Tà Lèng (cũ), thành phố Điện Biên Phủ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái