Trang chủ » Danh mục hành chính Việt Nam »

Danh sách phường xã Điện Biên (update 2021)

Tính đến hiện tại Điện Biên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 129 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Điện Biên

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Điện Biên Phủ

Thành phố Điện Biên Phủ có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 5 xã.

Danh sách phường, xã của thành phố Điện Biên Phủ: Phường Him Lam, phường Mường Thanh, phường Nam Thanh, phường Noong Bua, phường Tân Thanh, phường Thanh Bình, phường Thanh Trường, xã Mường Phăng, xã Nà Nhạn, xã Nà Tấu, xã Pá Khoang, xã Thanh Minh. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Tà Lèng.

DS các phường, xã của thị xã Mường Lay

Thị xã Mường Lay có 3 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 phường, 1 xã.

Danh sách phường, xã của thị xã Mường Lay: Phường Na Lay, phường Sông Đà, xã Lay Nưa.

DS các xã của huyện Điện Biên

Huyện Điện Biên có tất cả 21 xã.

Danh sách xã của huyện Điện Biên: Xã Thanh Xương (huyện lỵ), xã Hẹ Muông, xã Hua Thanh, xã Mường Lói, xã Mường Nhà, xã Mường Pồn, xã Na Tông, xã Na Ư, xã Noong Hẹt, xã Noong Luống, xã Núa Ngam, xã Pa Thơm, xã Phu Luông, xã Pom Lót, xã Sam Mứn, xã Thanh An, xã Thanh Chăn, xã Thanh Hưng, xã Thanh Luông, xã Thanh Nưa, xã Thanh Yên. Có một số đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là: Xã Mường Phăng, xã Nà Nhạn, xã Nà Tấu, xã Pá Khoang.

DS các thị trấn, xã của huyện Điện Biên Đông

Huyện Điện Biên Đông có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Điện Biên Đông: Thị trấn Điện Biên Đông (huyện lỵ), xã Chiềng Sơ, xã Háng Lìa, xã Keo Lôm, xã Luân Giói, xã Mường Luân, xã Na Son, xã Nong U, xã Phì Nhừ, xã Phình Giàng, xã Pú Hồng, xã Pú Nhi, xã Tìa Dình, xã Xa Dung.

DS các thị trấn, xã của huyện Mường Ảng

Huyện Mường Ảng có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mường Ảng: Thị trấn Mường Ảng (huyện lỵ), xã Ẳng Cang, xã Ẳng Nưa, xã Ẳng Tở, xã Búng Lao, xã Mường Đăng, xã Mường Lạn, xã Nặm Lịch, xã Ngối Cáy, xã Xuân Lao.

DS các thị trấn, xã của huyện Mường Chà

Huyện Mường Chà có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Mường Chà: Thị trấn Mường Chà (huyện lỵ), xã Hừa Ngài, xã Huổi Lèng, xã Huổi Mí, xã Ma Thì Hồ, xã Mường Mươn, xã Mường Tùng, xã Na Sang, xã Nậm Nèn, xã Pa Ham, xã Sa Lông, xã Sá Tổng.

DS các xã của huyện Mường Nhé

Huyện Mường Nhé có tất cả 11 xã.

Danh sách xã của huyện Mường Nhé: Xã Mường Nhé (huyện lỵ), xã Chung Chải, xã Huổi Lếch, xã Leng Su Sìn, xã Mường Toong, xã Nậm Kè, xã Nậm Vì, xã Pá Mỳ, xã Quảng Lâm, xã Sen Thượng, xã Sín Thầu.

DS các xã của huyện Nậm Pồ

Huyện Nậm Pồ có tất cả 15 xã.

Danh sách xã của huyện Nậm Pồ: Xã Nà Hỳ (huyện lỵ), xã Chà Cang, xã Chà Nưa, xã Chà Tở, xã Nà Bủng, xã Na Cô Sa, xã Nà Khoa, xã Nậm Chua, xã Nậm Khăn, xã Nậm Nhừ, xã Nậm Tin, xã Pa Tần, xã Phìn Hồ, xã Si Pa Phìn, xã Vàng Đán.

DS các thị trấn, xã của huyện Tủa Chùa

Huyện Tủa Chùa có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tủa Chùa: Thị trấn Tủa Chùa (huyện lỵ), xã Huổi Só, xã Lao Xả Phình, xã Mường Báng, xã Mường Đun, xã Sín Chải, xã Sính Phình, xã Tả Phìn, xã Tả Sìn Thàng, xã Trung Thu, xã Tủa Thàng, xã Xá Nhè.

DS các thị trấn, xã của huyện Tuần Giáo

Huyện Tuần Giáo có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Danh sách thị trấn, xã của huyện Tuần Giáo: Thị trấn Tuần Giáo (huyện lỵ), xã Chiềng Đông, xã Chiềng Sinh, xã Mùn Chung, xã Mường Khong, xã Mường Mùn, xã Mường Thín, xã Nà Sáy, xã Nà Tòng, xã Phình Sáng, xã Pú Nhung, xã Pú Xi, xã Quài Cang, xã Quài Nưa, xã Quài Tở, xã Rạng Đông, xã Ta Ma, xã Tênh Phông, xã Tỏa Tình.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
Địa Ốc Thông Thái