Danh sách phường xã Điện Biên (update 2022)

Tính đến hiện tại Điện Biên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 129 đơn vị hành chính cấp xã phường.

Xem thêm:

Bảng danh sách các phường xã thuộc Điện Biên

Danh sách chi tiết

DS các phường, xã của thành phố Điện Biên Phủ

Thành phố Điện Biên Phủ có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 7 phường, 5 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các phường, xã của thị xã Mường Lay

Thị xã Mường Lay có 3 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 2 phường, 1 xã.

DS các xã của huyện Điện Biên

Huyện Điện Biên có tất cả 21 xã. Đơn vị hành chính cũ hiện không còn tồn tại là:

DS các thị trấn, xã của huyện Điện Biên Đông

Huyện Điện Biên Đông có 14 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 13 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Mường Ảng

Huyện Mường Ảng có 10 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 9 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Mường Chà

Huyện Mường Chà có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

DS các xã của huyện Mường Nhé

Huyện Mường Nhé có tất cả 11 xã.

DS các xã của huyện Nậm Pồ

Huyện Nậm Pồ có tất cả 15 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Tủa Chùa

Huyện Tủa Chùa có 12 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 11 xã.

DS các thị trấn, xã của huyện Tuần Giáo

Huyện Tuần Giáo có 19 đơn vị hành chính cấp phường xã. Trong đó bao gồm 1 thị trấn, 18 xã.

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm danh sách xã phường các tỉnh thành: 
5/5 - (2 bình chọn)

Bài viết mới

Địa Ốc Thông Thái