Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa

Tả Sìn Thàng là một xã của huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Diện tích:49,46 km²
Dân số:2882 người (1999)
Mật độ:58 người/km² (1999)
Mã hành chính:3226

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa
Bản đồ vị trí địa lý xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa

Bản đồ xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa

Bản đồ giao thông xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa
Bản đồ giao thông xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa. (Open Street Map)

Xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa
Bản đồ vệ tinh xã Tả Sìn Thàng, huyện Tủa Chùa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái