Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

Tân Hòa là một xã của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đồng bằng sông Cửu Long
Diện tích:28,60 km²
Dân số:11.340 người (2017)
Mật độ:397 người/km² (2017)
Mã hành chính:29371

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần
Bản đồ vị trí xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

Bản đồ xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần

Bản đồ giao thông xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần
Bản đồ giao thông xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần. (Open Street Map)

Xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần
Bản đồ vệ tinh xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái