Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Lập (cũ), huyện Bá Thước

Tân Lập từng là một xã của huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Lập (cũ), huyện Bá Thước
Bản đồ vị trí địa lý xã Tân Lập (cũ), huyện Bá Thước

Bản đồ xã Tân Lập (cũ), huyện Bá Thước

Bản đồ giao thông xã Tân Lập (cũ), huyện Bá Thước
Bản đồ giao thông xã Tân Lập (cũ), huyện Bá Thước. (Open Street Map)

Xã Tân Lập (cũ), huyện Bá Thước nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Lập (cũ), huyện Bá Thước
Bản đồ vệ tinh xã Tân Lập (cũ), huyện Bá Thước. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái