Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Lập (cũ), huyện Thủ Thừa

Tân Lập từng là một xã của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Lập (cũ), huyện Thủ Thừa
Bản đồ vị trí xã Tân Lập (cũ), huyện Thủ Thừa

Bản đồ xã Tân Lập (cũ), huyện Thủ Thừa

Bản đồ giao thông xã Tân Lập (cũ), huyện Thủ Thừa
Bản đồ giao thông xã Tân Lập (cũ), huyện Thủ Thừa. (Open Street Map)

Xã Tân Lập (cũ), huyện Thủ Thừa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Lập (cũ), huyện Thủ Thừa
Bản đồ vệ tinh xã Tân Lập (cũ), huyện Thủ Thừa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái