Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tân Long, huyện Tân Kỳ

Tân Long là một xã của huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Bắc Trung Bộ
Diện tích:27,32 km²
Dân số:2421 người (1999)
Mật độ:89 người/km² (1999)
Mã hành chính:17311

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tân Long, huyện Tân Kỳ
Bản đồ vị trí địa lý xã Tân Long, huyện Tân Kỳ

Bản đồ xã Tân Long, huyện Tân Kỳ

Bản đồ giao thông xã Tân Long, huyện Tân Kỳ
Bản đồ giao thông xã Tân Long, huyện Tân Kỳ. (Open Street Map)

Xã Tân Long, huyện Tân Kỳ nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tân Long, huyện Tân Kỳ
Bản đồ vệ tinh xã Tân Long, huyện Tân Kỳ. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái