Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tén Tằn (cũ), huyện Mường Lát

Tén Tằn từng là một xã của huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tén Tằn (cũ), huyện Mường Lát
Bản đồ vị trí xã Tén Tằn (cũ), huyện Mường Lát

Bản đồ xã Tén Tằn (cũ), huyện Mường Lát

Bản đồ giao thông xã Tén Tằn (cũ), huyện Mường Lát
Bản đồ giao thông xã Tén Tằn (cũ), huyện Mường Lát. (Open Street Map)

Xã Tén Tằn (cũ), huyện Mường Lát nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tén Tằn (cũ), huyện Mường Lát
Bản đồ vệ tinh xã Tén Tằn (cũ), huyện Mường Lát. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái