Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thạch Tân (cũ), huyện Thạch Thành

Thạch Tân từng là một xã của huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thạch Tân (cũ), huyện Thạch Thành
Bản đồ vị trí xã Thạch Tân (cũ), huyện Thạch Thành

Bản đồ xã Thạch Tân (cũ), huyện Thạch Thành

Bản đồ giao thông xã Thạch Tân (cũ), huyện Thạch Thành
Bản đồ giao thông xã Thạch Tân (cũ), huyện Thạch Thành. (Open Street Map)

Xã Thạch Tân (cũ), huyện Thạch Thành nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thạch Tân (cũ), huyện Thạch Thành
Bản đồ vệ tinh xã Thạch Tân (cũ), huyện Thạch Thành. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái