Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thanh Bình (cũ), huyện Thanh Liêm

Thanh Bình từng là một xã của huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thanh Bình (cũ), huyện Thanh Liêm
Bản đồ vị trí xã Thanh Bình (cũ), huyện Thanh Liêm

Bản đồ xã Thanh Bình (cũ), huyện Thanh Liêm

Bản đồ giao thông xã Thanh Bình (cũ), huyện Thanh Liêm
Bản đồ giao thông xã Thanh Bình (cũ), huyện Thanh Liêm. (Open Street Map)

Xã Thanh Bình (cũ), huyện Thanh Liêm nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thanh Bình (cũ), huyện Thanh Liêm
Bản đồ vệ tinh xã Thanh Bình (cũ), huyện Thanh Liêm. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái