Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thành Kim (cũ), huyện Thạch Thành

Thành Kim từng là một xã của huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thành Kim (cũ), huyện Thạch Thành
Bản đồ vị trí địa lý xã Thành Kim (cũ), huyện Thạch Thành

Bản đồ xã Thành Kim (cũ), huyện Thạch Thành

Bản đồ giao thông xã Thành Kim (cũ), huyện Thạch Thành
Bản đồ giao thông xã Thành Kim (cũ), huyện Thạch Thành. (Open Street Map)

Xã Thành Kim (cũ), huyện Thạch Thành nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thành Kim (cũ), huyện Thạch Thành
Bản đồ vệ tinh xã Thành Kim (cũ), huyện Thạch Thành. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái