Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thanh Tường (cũ), huyện Thanh Chương

Thanh Tường từng là một xã của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thanh Tường (cũ), huyện Thanh Chương
Bản đồ vị trí xã Thanh Tường (cũ), huyện Thanh Chương

Bản đồ xã Thanh Tường (cũ), huyện Thanh Chương

Bản đồ giao thông xã Thanh Tường (cũ), huyện Thanh Chương
Bản đồ giao thông xã Thanh Tường (cũ), huyện Thanh Chương. (Open Street Map)

Xã Thanh Tường (cũ), huyện Thanh Chương nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thanh Tường (cũ), huyện Thanh Chương
Bản đồ vệ tinh xã Thanh Tường (cũ), huyện Thanh Chương. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái