Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thanh Xuân (cũ), huyện Quan Hóa

Thanh Xuân từng là một xã của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thanh Xuân (cũ), huyện Quan Hóa
Bản đồ vị trí xã Thanh Xuân (cũ), huyện Quan Hóa

Bản đồ xã Thanh Xuân (cũ), huyện Quan Hóa

Bản đồ giao thông xã Thanh Xuân (cũ), huyện Quan Hóa
Bản đồ giao thông xã Thanh Xuân (cũ), huyện Quan Hóa. (Open Street Map)

Xã Thanh Xuân (cũ), huyện Quan Hóa nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thanh Xuân (cũ), huyện Quan Hóa
Bản đồ vệ tinh xã Thanh Xuân (cũ), huyện Quan Hóa. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái