Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

Thuận Minh là một xã của huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Duyên hải Nam Trung Bộ
Diện tích:123,66 km²
Dân số:7.166 người
(2019)
Mật độ:58 người/km² (2019)

Địa giới hành chính

Xã Thuận Minh có vị trí địa lý:

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Bản đồ vị trí xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

Bản đồ xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc

Bản đồ giao thông xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Bản đồ giao thông xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc. (Open Street Map)

Xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc
Bản đồ vệ tinh xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái