Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Thượng Nông, huyện Na Hang

Thượng Nông là một xã của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Đông Bắc Bộ
Thành lập:2006
Diện tích:52,91 km²
Dân số:4.084 người (2006)
Mật độ:77 người/km² (2006)
Mã hành chính:2239

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Thượng Nông, huyện Na Hang
Bản đồ vị trí xã Thượng Nông, huyện Na Hang

Bản đồ xã Thượng Nông, huyện Na Hang

Bản đồ giao thông xã Thượng Nông, huyện Na Hang
Bản đồ giao thông xã Thượng Nông, huyện Na Hang. (Open Street Map)

Xã Thượng Nông, huyện Na Hang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Thượng Nông, huyện Na Hang
Bản đồ vệ tinh xã Thượng Nông, huyện Na Hang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái