Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tình Húc (cũ), huyện Bình Liêu

Tình Húc từng là một xã của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tình Húc (cũ), huyện Bình Liêu
Bản đồ vị trí xã Tình Húc (cũ), huyện Bình Liêu

Bản đồ xã Tình Húc (cũ), huyện Bình Liêu

Bản đồ giao thông xã Tình Húc (cũ), huyện Bình Liêu
Bản đồ giao thông xã Tình Húc (cũ), huyện Bình Liêu. (Open Street Map)

Xã Tình Húc (cũ), huyện Bình Liêu nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tình Húc (cũ), huyện Bình Liêu
Bản đồ vệ tinh xã Tình Húc (cũ), huyện Bình Liêu. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái