Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trà Khê (cũ), huyện Tây Trà

Trà Khê từng là một xã của huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trà Khê (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ vị trí xã Trà Khê (cũ), huyện Tây Trà

Bản đồ xã Trà Khê (cũ), huyện Tây Trà

Bản đồ giao thông xã Trà Khê (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ giao thông xã Trà Khê (cũ), huyện Tây Trà. (Open Street Map)

Xã Trà Khê (cũ), huyện Tây Trà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trà Khê (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ vệ tinh xã Trà Khê (cũ), huyện Tây Trà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái