Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trà Phong (cũ), huyện Tây Trà

Trà Phong từng là một xã của huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trà Phong (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ vị trí xã Trà Phong (cũ), huyện Tây Trà

Bản đồ xã Trà Phong (cũ), huyện Tây Trà

Bản đồ giao thông xã Trà Phong (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ giao thông xã Trà Phong (cũ), huyện Tây Trà. (Open Street Map)

Xã Trà Phong (cũ), huyện Tây Trà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trà Phong (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ vệ tinh xã Trà Phong (cũ), huyện Tây Trà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái