Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trà Thọ (cũ), huyện Tây Trà

Trà Thọ từng là một xã của huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trà Thọ (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ vị trí xã Trà Thọ (cũ), huyện Tây Trà

Bản đồ xã Trà Thọ (cũ), huyện Tây Trà

Bản đồ giao thông xã Trà Thọ (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ giao thông xã Trà Thọ (cũ), huyện Tây Trà. (Open Street Map)

Xã Trà Thọ (cũ), huyện Tây Trà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trà Thọ (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ vệ tinh xã Trà Thọ (cũ), huyện Tây Trà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái