Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trà Trung (cũ), huyện Tây Trà

Trà Trung từng là một xã của huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trà Trung (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ vị trí xã Trà Trung (cũ), huyện Tây Trà

Bản đồ xã Trà Trung (cũ), huyện Tây Trà

Bản đồ giao thông xã Trà Trung (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ giao thông xã Trà Trung (cũ), huyện Tây Trà. (Open Street Map)

Xã Trà Trung (cũ), huyện Tây Trà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trà Trung (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ vệ tinh xã Trà Trung (cũ), huyện Tây Trà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái