Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Trà Xinh (cũ), huyện Tây Trà

Trà Xinh từng là một xã của huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Trà Xinh (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ vị trí xã Trà Xinh (cũ), huyện Tây Trà

Bản đồ xã Trà Xinh (cũ), huyện Tây Trà

Bản đồ giao thông xã Trà Xinh (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ giao thông xã Trà Xinh (cũ), huyện Tây Trà. (Open Street Map)

Xã Trà Xinh (cũ), huyện Tây Trà nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Trà Xinh (cũ), huyện Tây Trà
Bản đồ vệ tinh xã Trà Xinh (cũ), huyện Tây Trà. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái