Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Tri Phương (cũ), huyện Trà Lĩnh

Tri Phương từng là một xã của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Tri Phương (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ vị trí xã Tri Phương (cũ), huyện Trà Lĩnh

Bản đồ xã Tri Phương (cũ), huyện Trà Lĩnh

Bản đồ giao thông xã Tri Phương (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ giao thông xã Tri Phương (cũ), huyện Trà Lĩnh. (Open Street Map)

Xã Tri Phương (cũ), huyện Trà Lĩnh nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Tri Phương (cũ), huyện Trà Lĩnh
Bản đồ vệ tinh xã Tri Phương (cũ), huyện Trà Lĩnh. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái