Trang chủ » Xã phường Việt Nam »

Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Việt Chu (cũ), huyện Hạ Lang

Việt Chu từng là một xã của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Việt Chu (cũ), huyện Hạ Lang
Bản đồ vị trí xã Việt Chu (cũ), huyện Hạ Lang

Bản đồ xã Việt Chu (cũ), huyện Hạ Lang

Bản đồ giao thông xã Việt Chu (cũ), huyện Hạ Lang
Bản đồ giao thông xã Việt Chu (cũ), huyện Hạ Lang. (Open Street Map)

Xã Việt Chu (cũ), huyện Hạ Lang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Việt Chu (cũ), huyện Hạ Lang
Bản đồ vệ tinh xã Việt Chu (cũ), huyện Hạ Lang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái