Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Việt Cường, huyện Trấn Yên

Việt Cường là một xã của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Thông tin tổng quan:
Vùng:Tây Bắc Bộ
Thành lập:1950
Diện tích:46,58 km²
Dân số:4.247 người (1999)
Mật độ:91 người/km² (1999)
Mã hành chính:4564

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Việt Cường, huyện Trấn Yên
Bản đồ vị trí xã Việt Cường, huyện Trấn Yên

Bản đồ xã Việt Cường, huyện Trấn Yên

Bản đồ giao thông xã Việt Cường, huyện Trấn Yên
Bản đồ giao thông xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. (Open Street Map)

Xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Việt Cường, huyện Trấn Yên
Bản đồ vệ tinh xã Việt Cường, huyện Trấn Yên. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái