Thông tin tổng quan và Bản đồ xã Vinh Phú (cũ), huyện Phú Vang

Vinh Phú từng là một xã của huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa giới hành chính

Bản đồ vị trí và địa giới hành chính Xã Vinh Phú (cũ), huyện Phú Vang
Bản đồ vị trí xã Vinh Phú (cũ), huyện Phú Vang

Bản đồ xã Vinh Phú (cũ), huyện Phú Vang

Bản đồ giao thông xã Vinh Phú (cũ), huyện Phú Vang
Bản đồ giao thông xã Vinh Phú (cũ), huyện Phú Vang. (Open Street Map)

Xã Vinh Phú (cũ), huyện Phú Vang nhìn từ vệ tinh

Bản đồ giao thông xã Vinh Phú (cũ), huyện Phú Vang
Bản đồ vệ tinh xã Vinh Phú (cũ), huyện Phú Vang. (Satelite Map)
Địa Ốc Thông Thái